DALI is de proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. In het DALI-project worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science gerealiseerd. Vanuit deze cases worden vervolgens generieke toepassingen ontwikkeld voor bedrijven en onderwijsinstellingen in de logistiek en supply chain. Recent zijn twee nieuwe cases gestart.

Een case wordt uitgevoerd door de combinatie Weconomics & Zevij-Necomij. In deze samenwerking werken beide partijen samen voor de verkenning, opzet, het valideren en simuleren van een use case voor smart contracts. Meer informatie via vindt u op deze bedrijfscase pagina.

De andere case wordt uitgevoerd door Adabt. Deze case richt zich op het toegankelijker maken van data-uitwisseling tussen meerdere partijen in de keten. Meer informatie vindt u hier.

Heeft u vragen over DALI en de projecten of ideeën om dataficering in de logistiek en supply chain sector in Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen, neem dan contact op Bas Groot, groot.b@buas.nl.