“Exception based e-CMR​”

Collect + Go is dé expert in het digitaliseren van vrachtdocumenten in beroepsgoederenvervoer. Met haar plug&play implementatiemodel stelt zij klanten in staat om vrachtdocumenten meteen te digitaliseren. Dit implementatiemodel sluit goed aan op de wensen van grote en middelgrote verladers en transporteurs.

Vrachtautochauffeurs willen zo min mogelijk tijd kwijt zijn met administratie. Collect + Go maakt dit makkelijk voor ze. Met de innovatie Connected Collect + Go zorgt Collect + Go ervoor dat vrachtautochauffeurs veel minder administratieve handelingen hoeven te doen. Door de data uit de vrachtauto toe te voegen aan de gegevens die uit de plansystemen komen wordt het administratieve proces van de chauffeur sterk vereenvoudigd. Alleen de opdrachten waar iets mee is worden door de chauffeur behandeld. Al het papierwerk (pakbonnen, CMR’s, begeleidingsbrieven) wordt daarin bijna volledig automatisch gegenereerd en aangeboden bij de administratie van verlader en transporteur, inclusief de ontsluiting ten behoeve van de autoriteiten.

Collect + Go

Parallelweg 30
5223 AL ‘s-Hertogenbosch

073 689 2727

Contactpersoon:
Hans Togtema
info@collectgo.eu