“De productielijn van de totale supply-chain.”

Aorta BI adviseert en ondersteunt bij het inrichten van een efficiëntere BI-omgeving. Uitgangspunt is wat de organisatie nodig heeft. Dat kan meer kennis zijn, meer overzicht of een beter inzicht in de rapportages. Of een combinatie hiervan.

Een aantal van de Aorta BI relaties zijn productiebedrijven die hun klanten verse AGF-producten aanbieden. Hierbij draait het om hoge volumes, zo snel mogelijk, met zo min mogelijk verspilling op de hoogst haalbare kwaliteit af te leveren. Op al deze punten in het proces zijn nog optimalisaties nodig. De focus in het DALI-project ligt bij de productielijn van de totale supply chain. De logistieke component hierin is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste producten op het juiste moment aangeleverd worden.  Deze bedrijven hebben naast een hogere efficiency ook als doel om minder verspilling te creëren en milieubewuster te opereren. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van het juiste personeel steeds schaarser en kritischer. Er wordt overwogen om een verdergaande vorm van automatisering toe te passen met robots.

Om bovenstaande te realiseren is data benodigd om daarmee te bepalen waar er in het proces geoptimaliseerd kan worden en welke acties daarvoor nodig zijn. Daarna kunnen er algoritmes ingezet worden om voorspellingen en simulaties op de data los te laten welke acties het meeste effect zullen hebben om te komen tot een beter geoptimaliseerd productieproces.

Aorta Business Intelligence

Castellanie 30
5175 BC Loon op Zand

(088) 044 0500

Contactpersoon:
Leander van Dongen
leander.van.dongen@aortabi.nl