Smart contracts als basis voor de digitale lopende band.

Dit project gaat over de verkenning, opzet, het valideren en simuleren van een use case voor smart contracts. Hiervoor wordt gebruik gemaakt wordt van geijkte en gevalideerde sensoren, die feiten vaststellen waar consensus over moet bestaan tussen de transactiepartijen en waarvan de data vervolgens op een blockchain gezet worden. Deze worden vervolgens gebruikt voor de uitvoering van smartcontracts, die transactieprestaties automatisch administratief afwikkelen en afrekenen met minimale frictie,  menselijke interpretatie en inspanning. Zo ontstaat een digitale lopende band. Een digitale lopende band werkt binnen een digitaal ecosysteem en is een geautomatiseerde aaneenschakeling van decentrale databases en verwerkers.

Concreet moet worden onderzocht of met behulp van geijkte en gevalideerde sensoren data gegenereerd kunnen worden over bijvoorbeeld transportprestaties of het ontvangen van goederen in een magazijn. Deze data moeten vervolgens betrouwbaar en transparant op een blockchain gezet worden zodat ze niet eenzijdig gemanipuleerd kunnen worden. Daarna kan met een smartcontract automatisch de transportprestatie of levering goederen juist afgerekend worden. Als het transport bijvoorbeeld 10% over de tijdslimiet is moet 5% minder betaald worden. Uiteindelijk moeten transacties met minimale (menselijke) interpretatie en handelingen uitgevoerd worden.

Weconomics en Zevij-Necomij zien kansen in het toepassen van de combinatie van moderne organisatiekunde en datatechnologie om zo digitale verspilling tegen te gaan, de integrale kosten te verlagen, doorlooptijden te verkorten, de service te verhogen en maatschappelijke (milieu)doelstellingen te halen. Door de inzet van organisatietechnologie kunnen vraag en aanbod van (transport- en voorraad)capaciteiten beter op elkaar afgestemd worden, nemen complexiteit en administratieve lasten af en wordt het milieu beter beschermd.

Weconomics

PO Box 878
5600 AW Eindhoven

06-20301311

Contactpersoon:

Paul Bessems
paul.bessems@weconomics.org

Zevij Necomij

Touwslagerijweg 4
4906 CS Oosterhout

+31 162 42 69 17

Contactpersoon:

Niels Haadsma
n.haadsma@zevij-necomij.com