DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie):
deelnemers presenteren enkele cases

In het project DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie) wordt op basis van 18 bedrijfscases in de komende 3 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van generieke instrumenten voor kennisinstellingen en werkveld. Dit met als doel om de supply chain dataficering voor Zuid-Nederland te versnellen en versterken. Op 12 november jl. presenteerde 3 deelnemers de voortgang van hun casus. 

MonotchIstia en Maas gaven een inkijkje in de status van hun project en de toepassingen die worden onderzocht op het gebied van datasience. Daarnaast gaven de start-ups Route 42 en Sentors – specialisten op het gebied van supply chain dataficering – een presentatie over mogelijk bruikbare tools. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

 

Achtergrond

In 2018 hebben Midpoint Brabant, Rewin en Logistics Community Brabant gezamenlijk voorbereidingen getroffen voor dit pilot project. Door middel van de DALI-proeftuin zijn een aantal voorbeeldcases tegen het licht gehouden en is de levensvatbaarheid beoordeeld. Op 30 augustus 2018 hebben zo’n 70 vertegenwoordigers van logistieke bedrijven uit Noord-Brabant de eerste presentatie van het project bijgewoond; hieruit hebben diverse bedrijven zich aangemeld als deelnemer en zijn 18 bedrijfscases geselecteerd. Voor de ontwikkeling en uitvoering van DALI is een aanvraag gedaan voor OP-Zuid gelden en de Regiodeal. In afwachting op de eventuele toekenning is, voor eigen risico van de deelnemers, een voorbereidende fase gestart. Toekenning van de gelden wordt eind 2019 verwacht.

Tijdpad en doelen

DALI stelt zich ten doel om de dataficering van de supply chain in Zuid-Nederland te versnellen en versterken. Dit door middel van het ontwikkelen 5 tot 10 generieke instrumenten (tools, technieken, protocollen, standaarden, handleidingen en methodieken) vanuit de bedrijfscases voor kennisinstellingen en werkveld, op basis van 18 bedrijfscases. Doordat het project een doorlooptijd kent van zo’n 4 jaar, zal Logistics Community Brabant daarnaast tevens werken aan het opbouwen van haar eerste community – een van de doelen van LCB. Deze community zal bestaan uit data- en supply chain specialisten die binnen LCB gezamenlijk en structureel nieuwe toepassingen bouwen, testen en implementeren. Deze toepassingen kunnen doorgevoerd worden naar het werkveld maar zijn ook een voedingsbodem voor nieuwe input van curricula in het logistieke onderwijs.