Partners

Samen sterker, sneller en slimmer

DALI is een cross-over tussen het Topcluster Slimme Logistiek en de topsector Hightech Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT, waarbinnen data science valt. DALI heeft de potentie om een voorbeeldproject te worden in het topcluster Slimme Logistiek.

De DALI proeftuin wordt uitgevoerd onder de vlag van Logistics Community Brabant. Het DALI consortium bestaat verder uit de partners: Breda University of applied sciences (penvoerder, projectleiding), REWIN (regiopartner West-Brabant) en Midpoint Brabant (regiopartner Midden-Brabant).

Gedurende de uitvoering van het project zullen ook andere kennisinstellingen op de terreinen logistiek en data science in Zuid-Nederland betrokken worden. De partners en kennisinstellingen hebben een grote toegevoegde waarde bij het ontwikkelen van sector brede oplossingen op basis van bedrijfscases en het koppelen van studenten aan de bedrijven. Tijdens de eerder uitgevoerde verkenning blijkt dat de deelnemende bedrijven zeer tevreden en onder de indruk zijn van de verfrissende inzichten waarmee studenten komen.

Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid*, de Regio Deal** en de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-partners bij om dit project te realiseren.

* OPZuid-programma

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

** Regio Deal

DALI is een van de 17 Regio Deal Midden- en West-Brabant projecten en is mede mogelijk gemaakt door Rijk, REWIN, Regio West-Brabant, Gemeente Breda, Gemeente Tilburg, Regio Hart van Brabant, Midpoint Brabant