Bedrijfscases

Synergie en interactie     

Het eerste bewijs van het nut en de noodzaak van een selfsupporting DALI-community is geleverd in de verkenningsfase (2018). De resultaten van de verkennende fase hebben waardevolle input opgeleverd en motivatie om door te pakken op dit onderwerp.

DALI is nu een ambitieus project met betrokken partners. 18 bedrijven participeren in de DALI-proeftuin met een eigen bedrijfscase. De bedrijfscases laten zien dat de supply chain veel potentie biedt om data te benutten. De vertaling naar informatie zorgt voor kostenvoordeel, meer omzet en het optimaal inzetten van mensen en middelen. Met de synergie en interactie tussen de bedrijfscases is DALI een proeftuin die toewerkt naar een open innovatieve community.

Klik op onderstaande logo’s voor meer informatie over de betreffende bedrijfscase: