Laagdrempelige systeemkoppelingen voor data-uitwisseling.

Om het integreren van software toegankelijk te maken voor complete logistieke ketens, en met name voor het MKB, is het van belang dat het implementeren en beheren van koppelingen zo laagdrempelig en schaalbaar mogelijk kan plaatsvinden. Dit betekent dat integraties binnen logistieke ondernemingen grotendeels in eigen beheer moeten kunnen plaatsvinden. Voor ondernemingen die hier zelf niet de tijd of middelen voor hebben moet dit laagdrempelig door derden gedaan kunnen worden zodat zowel kosten als de lock-in per verbinding zo beperkt mogelijk blijven.  Om dit op schaal mogelijk te maken, ontwikkelt Adabt configuratiesoftware die het mogelijk maakt om input en output van datastromen aan elkaar te matchen, om deze datastromen eenvoudig te beheren en om deze op intuïtieve wijze aan te passen. De configuratie wordt ontwikkeld op het bestaande Adabt platform en haar centrale database. Deze database is specifiek gemodelleerd voor het verwerken van een breed scala aan logistieke data, waaronder ook datastandaarden zoals het Open Trip Model. De ontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met een aantal vervoerders en verladers.

Onderdeel van deze case binnen het DALI-project is de ontwikkeling van (freemium) tooling dat beschikbaar wordt gesteld voor implementatie en gebruik in een niet-commerciële omgeving.  Op deze wijze kunnen bedrijven ervaren hoe de configuratie en data-uitwisseling werkt in hun specifieke situatie.

Adabt is een B2B-integratie platform dat bedrijven in de transport en logistiek helpt om efficiënter om te gaan met het uitwisselen van data en om de risico’s van incorrecte informatie te verminderen. Met Adabt automatiseren bedrijven datastromen tussen een onbeperkt aantal relaties en systemen. Adabt verzamelt data uit een breed scala aan connectie- en documenttypes, vult indien nodig informatie aan en vertaalt data zodat deze direct bruikbaar is voor de onderneming.

Adabt

Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

+31 6 81 05 40 42

Contactpersoon:
Quirein van den Ingh
quirein@adabt.com