Dali

Proeftuin voor logistieke innovatie in de supply chain

Data krijgt een steeds groter belang in onze samenleving en economie. De supply chain-sector moet nog stappen zetten als het gaat om het benutten van alle aanwezige data.

Data zoals die wordt opgeslagen is vrijwel onbruikbaar. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen.

Data science

Data science is voor logistieke bedrijven noodzakelijk om voorop te blijven lopen en te excelleren. Data science is het vakgebied dat nieuwe, waardevolle inzichten genereert die leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten. Uit het initiatief ‘Supply chain big data verkenning’ in 2018 geïnitieerd door REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant, blijkt er bij (mkb) bedrijven behoefte aan een proeftuin om met data science aan de slag te gaan. Door ‘gewoon’ aan de slag gaan met data, kunnen zij de potentie ontdekken.

DALI

Onder de naam DALI, (Data Science voor Logistieke Innovatie) worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. DALI is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. DALI zet in op ontwikkeling van kennisintensieve logistiek (smart logistics): het bedenken, ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Met als doel een hogere toegevoegde waarde, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en het behoud van onze internationale marktpositie.

Logistieke innovatie

De output van de proeftuinen genereert een aantal generieke oplossingen en methodieken voor het logistieke werkveld en kennisinstellingen. Niet alleen voor de partners in het DALI -project maar ook  voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen die geen onderdeel zijn van dit project.

FACTS & FIGURES

De Provincie Noord-Brabant is samen met de Limburgse regio Venlo-Venray de belangrijkste hotspot voor supply chain activiteiten van verladers, handelsbedrijven en logistieke dienstverleners in Nederland. Drie verschillende deelregio’s van Noord-Brabant (West-Brabant, Midden-Brabant, en Noordoost-Brabant) eindigen de laatste jaren allemaal in de top-10 van de ranglijst van logistieke hotspots in Nederland. Midden-Brabant is in april jl. gekozen tot Logistieke Hotspot 2019, waarbij West-Brabant op de 3e plaats eindigde.

In Noord-Brabant werken ruim 160.000 mensen in de logistieke sector (12,3% van de werkgelegenheid, oftewel bijna 1 op de 9 werkende Brabanders), zo’n 30% van alle warehouseoppervlakte (m2) in Nederland staat in Noord-Brabant en de toegevoegde waarde is maar liefst € 12,6 miljard. Dit maakt de sector, onder de verzamelnaam Supply Chain, één van de belangrijkste economische sectoren in Zuid-Nederland. Dit willen we vasthouden en versterken. Vernieuwing -door inzet van data science- in de sector is hiervoor essentieel.