De wereld van (e)commerce wordt met de dag dynamischer.

De tools en de manieren van werken van gisteren reageren simpelweg te langzaam en zijn teveel mensgedreven.  Op dit moment is de Optiply tool nog niet in staat om veel van de beslissingen uit handen te nemen en is het vooral een ondersteunende tool voor inkopers. Hierbij maakt Optiply impliciet een aantal aannames zoals: elk product heeft een enkele leverancier, er is een enkel warehouse waar alle voorraad ligt, er wordt niet verder gekeken dan een schakel in de supply chain, verkoopkanalen van producten zijn stabiel en leveranciers kunnen altijd leveren.

De wereld wordt veel complexer en dynamisch, alle bovenstaande aannames komen te vervallen. In de nieuwe wereld ontploft het aantal beslissingen waardoor het niet meer met mensen op te lossen is. Daar komt nog bij dat door de toegenomen dynamiek de forecast veel complexer wordt om te maken. In inkoop betekent dat, dat we niet meer alleen kunnen sturen op enkel de verkoopgeschiedenis (wat momenteel gangbaar is in de markt), maar dat we veel meer voorspellende externe data moeten gebruiken om tot een juiste forecast te komen.

Er is behoeft aan een algoritme die niet alleen de predictive analytics voor zijn rekening neemt maar ook het overgrote deel van de miljoenen operationele beslissingen binnen een supply chain neemt. Door dit probleem zoveel mogelijk met software op te lossen, wordt het mogelijk voor voorraadhoudende bedrijven van alle groottes om hier gebruik van te maken: van kleine bedrijven tot gehele supply chain ketens.

De haalbaarheid is onderzocht, en het is mogelijk een schaalbare en dynamische uitvoering van een dynamic forecast + beslismodel te ontwikkelen. De tool die Optiply op basis van dit model ontwikkelt, kan ondersteunend en leidend te zijn bij het nemen van inkoop- en voorraadbeslissingen.

Optiply B.V.

Horsten 1
5612 AX Eindhoven

Contactpersoon:

Sander van den Broek
sander@optiply.nl
+31 6 47 95 31 45