DATACLEP: Toegangsconfiguratie en veiligheid waarborgen met realtime data

Partners in DATACLEP zijn Monotch en Sentors. Het DATACLEP pilot project op de locatie van het Haven- en Industriegebied Moerdijk (HIM) streeft ernaar om de data van relevante sensoren op het terrein in real-time beschikbaar te maken voor o.a. bedrijven gevestigd in dit gebied, vrachtwagenchauffeurs en hulpdiensten. Dit gebeurt door het:

  • Koppelen van de verkeerslichten op het HIM aan het landelijke cloud systeem van Talking Traffic. Dit biedt o.a. mogelijkheden om prioriteit bij verlichten aan hulpdiensten te verlenen, en time-to-green informatie door te geven aan voertuigen.
  • Doorgeven van de toegangsmogelijkheden op het terrein aan hulpdiensten en chauffeurs. Deze informatie kan in de cabine gebracht met het landelijke systeem Talking Logistics.
  • Doorgeven van container registratie bij de toegangspoort, zodat bedrijven deze registraties real-time in hun logistieke planning kunnen gebruiken, incl. archieffoto’s als hulp bij visuele inspecties en schadedisputen. Tevens worden ook de gevaarlijke stoffen codes op ADR-borden herkend.

Nadat het systeem als pilot op HIM is getest, wordt er ook een mobiele variant beschikbaar gesteld voor gebruik in de zuidelijke provincies, door o.a. gemeentes, veiligheidsregio’s, provincies, logistieke/verkeerskundige studenten, en logistieke bedrijven.

Monotch richt zich op het ontsluiten van deze databronnen op een verantwoordelijke en transparante manier, door het inzetten van haar TLEX platform dat reeds voor het landelijke systeem van verkeerslichten wordt gebruikt (Talking Traffic). Sentors richt zich op de ontwikkeling van het container registratiesysteem met camera’s. Dit systeem wordt zo ontwikkeld dat het op een laagdrempelige manier ingezet kan worden in een mobiele variant welke alleen stroom en een mobiel netwerk nodig heeft.

Monotch

Zuideindsestraat 76
4921 XN Made

088 712 0800

Contactpersoon:
Paul Potters
paulpotters@monotch.com

Sentors

Mgr. Hopmanstraat 2

4817 JS Breda

+31 (0)6 22108184

Contactpersoon:
Sander Maas
Sander.maas@sentors.nl