“Het automatiseren/digitaliseren van terminal processen”

Filevrij transport van Rotterdam naar Tilburg is sinds de oprichting van Barge Terminal Tilburg (BTT) werkelijkheid geworden. BTT, onderdeel van GVT Group of Logistics, maakte door deze stap het containervervoer vanuit de Rotterdamse haven een stuk efficiënter. GVT Group of Logistics beschikt over een fijnmazig distributienetwerk in de Benelux en biedt met eigen Barge terminals en railterminals intermodale transportoplossingen binnen de Benelux, Europa en Azië.

Op gebied van inland terminals is er in de markt geen geautomatiseerde oplossing beschikbaar om het geheel van containerstromen vanaf de inlandterminals tot aan het afleveradres te ondersteunen. Hierdoor is het niet mogelijk volledig geautomatiseerd de containerstromen te plannen. De moeilijkheid zit in de complexe samenstelling van een vijftal elementen: equiment (trekker en chassis), de container zelf, de levertijd, stack positie en de volgorde van binnenkomst van voertuigen. Om dit planningsproces in de toekomst geautomatiseerd mogelijk te maken wil BTT in het DALI-project een nieuwe geautomatiseerde oplossing in eigen beheer gaan ontwikkelen. Er zijn drie deeltrajecten bepaald om het project te doen slagen. Deze bestaan uit automatische gates met OCR-container herkenning, automatisch stack bepaling en het selecteren van een vervolgopdracht voor de truck. Deze oplossing moet in de markt breed toepasbaar gaan worden.

BTT-GVT

Gesworenhoekseweg 4
5047 TM Tilburg

013 583 8585

Contactpersoon:
Iwan Maessen
iwan@bttilburg.nl 

Sjoerd de Roover
s.deroover@bttilburg.nl