DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie) opgestart: deelnemers ontmoeten elkaar en de cases

14 mei is in het Huis van de Logistiek in Tilburg, een start gemaakt met DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie). Op basis van 18 bedrijfscases wordt in de komende 3 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van generieke instrumenten voor kennisinstellingen en werkveld. Dit met als doel om de supply chain dataficering voor Zuid-Nederland te versnellen en versterken.

 

In 2018 hebben Midpoint Brabant, Rewin en Logistics Community Brabant gezamenlijk voorbereidingen getroffen voor dit pilot project. Door middel van de DALI-proeftuin zijn een aantal voorbeeldcases tegen het licht gehouden en is de levensvatbaarheid beoordeeld. Op 30 augustus 2018 hebben zo’n 70 vertegenwoordigers van logistieke bedrijven uit Noord-Brabant de eerste presentatie van het project bijgewoond; hieruit hebben diverse bedrijven zich aangemeld als deelnemer en zijn 18 bedrijfscases geselecteerd.

Dinsdag 14 mei stond in het teken van kennismaking met elkaar en de cases. Na een korte introductie over het project en de stand van zaken daarin door Bas Holland (Midpoint Brabant en Logistics Community Brabant) heeft Saskia Kuiper (Logistics Community Brabant) verdere uitleg gegeven over de administratieve kant van het project en zijn de ‘spelregels’ met de betrokken partijen doorgesproken. Aansluitend konden de deelnemende DALI pilotbedrijven in kleine groepen kennis maken met elkaar en aan de slag gaan met de aangeleverde cases. Op deze manier kreeg iedereen een goed beeld van de overige deelnemers en hun aangeleverde cases.

 

Enkele voorbeelden

De cases die in DALI door bedrijven opgepakt worden zijn zeer divers. Zij variëren van; geavanceerde transportplanning tools zodat een optimale toedeling voor chauffeurs gemaakt kan worden (op basis van rest-uren diensten chauffeurs) tot algoritmes voor betere voorraadvoorspelling voor webshops en algoritmes voor het slimmer matchen van vraag en aanbod van voorraad (met voorraadlocaties of beschikbaarheid truckparkings). De rode draad door de cases heen is het beter voorspellen met data en hierdoor besluitvorming versnellen en verbeteren. Hier een overzicht van alle bedrijfscases.

 

Gastspreker

Gastspreker Jan van Doremalen (CQM) gaf een presentatie over ‘datascience in de praktijk’. De kernboodschap van zijn presentatie was dat data science je als organisatie flink vooruit kan helpen, maar dat je het stap voor stap moet aanpakken. Denk groots, begin klein en maak snel stappen vooruit. Als vervolg hierop zal CQM op 4 juli 2019 (12.30 – 18.00 uur) een workshop ‘data science awareness’ verzorgen voor geïnteresseerde DALI-pilot bedrijven. Deze workshop wordt gehouden bij Breda University of Applied Sciences (Claudius Prinsenlaan 12, Breda).

 

Tijdpad en doelen

DALI stelt zich ten doel om de dataficering van de supply chain in Zuid-Nederland te versnellen en versterken. Dit door middel van het ontwikkelen 5 tot 10 generieke instrumenten (tools, technieken, protocollen, standaarden, handleidingen en methodieken) vanuit de bedrijfscases voor kennisinstellingen en werkveld, op basis van 18 bedrijfscases. Doordat het project een doorlooptijd kent van zo’n 4 jaar, zal Logistics Community Brabant daarnaast tevens werken aan het opbouwen van haar eerste community – een van de doelen van LCB. Deze community zal bestaan uit data- en supply chain specialisten die binnen LCB gezamenlijk en structureel nieuwe toepassingen bouwen, testen en implementeren. Deze toepassingen kunnen doorgevoerd worden naar het werkveld maar zijn ook een voedingsbodem voor nieuwe input van curricula in het logistieke onderwijs.

 

Subsidie

Voor de ontwikkeling en uitvoering van DALI is een aanvraag gedaan voor OP-Zuid gelden en de Regiodeal. In afwachting op de eventuele toekenning is, voor eigen risico van de deelnemers, een voorbereidende fase gestart. Toekenning van de gelden wordt verwacht in juni en oktober 2019.