DALI: toepassingen van data science in de supply chain

Onder de naam DALI (Data-science voor Logistieke Innovatie) zijn op 30 augustus 2018 in Gebouw 88 in Tilburg resultaten gepresenteerd van een eerste verkenning om te komen tot de toepassing van data science in de supply chain. Zo’n 80 geïnteresseerden uit het logistieke werkveld, gemeentes en onderwijsinstellingen waren aanwezig bij deze kick-off van het DALI-programma. 

Het belang van data voor efficiënte, flexibele en toekomstbestendige logistieke ketens wordt steeds groter. Niet alleen voor individuele organisaties, maar juist ook tussen verschillende partijen binnen een keten of zelfs tussen verschillende ketens. Slimmer samenwerken op basis van data is een belangrijke factor om de uitingen die op ons afkomen beet te pakken. Maar hoe doen we dat?

Het DALI-programma wordt opgezet als een proeftuin waarbij verschillende type disciplines en professionals bij elkaar worden gebracht om in een praktische setting een concrete casus uit te voeren. Hierbij wordt de juiste data verzameld, verwerkt, geanalyseerd en toegepast in de praktijk. De DALI-proeftuin biedt meerwaarde door het inzetten van Data Science expertise, het bouwen van de juiste tools, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, het ontsluiten van een netwerk en het spreiden van kosten en risico’s.

Kick-off

Tijdens de kick-off werd dieper ingegaan op het thema en konden bedrijven zich aanmelden met een casus. In de plenaire sessie vertelden Prof. Dr. Max Louwerse (Tilburg University) en Prof. Tom van Woensel (Technische Universiteit Eindhoven) over de stand van zaken hieromtrent en de trends die de komende jaren te bespeuren zijn. Paul Bessems (LCB/Weconomics) presenteerde het thema ‘informatiedelen met blockchain’, Rogier Emmen (Ortec) gaf inzicht in ‘forecasting in planning’ en Roger van Son (Transsmart) besprak het thema ‘data business model discovery’.

Stappenplan

In het voorjaar van 2018 hebben 9 bedrijven (Claassen, GVT, HaCas Transport, Kennis Transport, Kivits Drunen, Magna Tyres Group, Ryano Logistics, Rhenus Contract Logistics en Transsmart) meegedaan in een verkennende pilot. In deze verkenning is met name gekeken naar de vraagstelling in relatie tot de technische mogelijkheden.

Dit najaar wordt de verkenning omgezet in een concreet uitvoeringsprogramma op basis van 25 actuele bedrijfscasussen. Deze casussen kunnen aangemeld worden vanuit een individuele onderneming, maar ook als clustering van bedrijven met dezelfde vraagstelling. Logistics Community Brabant (LCB) neemt de subsidieaanvraag van het project onder haar hoede, waarna – bij toekenning – van 2019 tot en met 2021 het DALI-programma wordt ondersteund en gecoördineerd door LCB, Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda), REWIN, Midpoint-Brabant en JADS (TuE / TiU).