Datakansen in de praktijk voor
Port of Moerdijk en de Digitale Atlas

Stel je voor dat beschikbare data bijdraagt aan een betere doorstroming voor bedrijventerreinen en steden en dat er met cameraherkenning beter zicht is op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Via allerlei systemen en sensoren wordt er data vastgelegd, die zeer relevant en waardevol is voor en rondom de logistieke hotspots in Brabant. Met nieuwe technieken kan er steeds meer data vastgelegd en ontsloten worden. Ook beschikken we over mogelijkheden om de data om te zetten in real time informatie.

Hierbij vindt u de opnames van het 4e DALI webinar. Dit keer over de mogelijkheden van infrastructurele data voor de Brabantse logistieke hotspots. Met presentaties van Paul Potters van Monotch, Sander Maas van Sentors, Joost de Kruijf van Logistics Community Brabant en een levendige discussie met Henk Schakenraad Programmamanager Infrastructuur en beheer van Port of Moerdijk over de kansen en mogelijkheden van het project DATACLEP voor Haven- en Industriegebied Moerdijk en andere haven- en industrieterreinen in Brabant en daarbuiten.

Paul Potters van Monotch geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen ten aanzien van infrastructurele data. Wat is er nu mogelijk en welke mogelijkheden ontstaan in de nabije toekomst?

Sander Maas van Sentors presenteert het project DATACLEP waarin Sentors en Monotch samenwerken om de data van sensoren op het bedrijventerrein van Haven- en Industriegebied Moerdijk real-time beschikbaar te maken.

Joost de Kruijf van Logistics Community Brabant maakt met de digitale atlas visueel  hoe de infrastructuur in Brabant daadwerkelijk gebruikt wordt en hoe de doorstroming naar en bereikbaarheid van locaties verbeterd kan worden.

Gehele webinar kijkt u terug:

Heeft u vragen over DALI en de projecten of ideeën om dataficering in de logistiek en supply chain sector in Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen, neem dan contact op Bas Groot, groot.b@buas.nl.