Eerste resultaat DALI-project digitaal tastbaar: Freemium e-CMR!

Het in 2020 gestarte innovatieproject ‘Datascience voor Logistieke Innovatie’ (DALI) heeft een eerste generieke product voor de logistieke markt opgeleverd. Collect+GO heeft met ondersteuning van LCB onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en technieken die nodig zijn voor digitale vrachtdocumenten. Digitale vrachtdocumenten voor goederenvervoer kunnen vanaf nu digitaal worden opgemaakt met de freemium e-CMR. Bedrijven hebben daarmee de gelegenheid om laagdrempelig de werking en toegevoegde waarde van de e-CMR te ervaren. 

Steeds meer (grote) bedrijven maken al gebruik van digitale en data gedreven toepassingen. Traditioneel worden de vrachtbrieven (CMR) nog steeds handmatig opgemaakt en uitgeprint. De e-CMR is een nieuwe digitale vorm om alle benodigde informatie rondom (internationaal) goederenvervoer formeel vast te leggen en te verbinden.

De voordelen van de e-CMR

Ten opzichte van de traditionele vrachtbrieven, biedt de e-CMR veel voordelen waar we anno 2021 niet meer omheen kunnen. Denk daarbij aan:

  • Duurzaamheid: het gehele proces is papierloos.
  • Kostenbesparing: de administratieve kosten dalen en de chauffeur werkt efficiënter doordat er minder administratieve handelingen zijn bij het laden en lossen.
  • Supply chain visibility: upstream en downstream is duidelijk wat de status van de zending is.
  • Sneller afgehandelde opdrachten met minder fouten: doordat de e-CMR wordt gegenereerd aan de hand van al bestaande en ingevoerde gegevens is de kans op fouten nihil. Alle gegevens worden direct vastgelegd en zijn digitaal beschikbaar waardoor de chauffeur gelijk kan vertrekken.
  • Exceptie gebaseerd werken: indien een zending niet volgens planning verloopt, wordt er een notificatie gestuurd naar de betrokken (logistieke) afdelingen. Zij kunnen hier vervolgens direct op acteren.

Nu proberen!

LCB en Collect+Go geven bedrijven de gelegenheid om laagdrempelig de werking en toegevoegde waarde van de e-CMR te ervaren binnen een juridisch dekkend proces waarin continuïteit geborgd is. In deze freemium e-CMR versie worden de volgende functies aangeboden:

  • E-CMR’s kunnen eenvoudig aangemaakt worden door de gegevens zelf in te vullen;
  • Het onderteken-proces kan uitgevoerd worden door e-signing;
  • Alles kan afgehandeld worden via de app;
  • De ondertekende e-CMR worden automatisch opgeslagen in een digitaal dossier.

De freemium e-CMR is beschikbaar via een gratis lidmaatschap bij Logistics Community Brabant. Meer informatie over de freemium e-CMR op de site van Logistics Community Brabant.