Nieuwe case DATACLEP toegevoegd aan DALI-project

 

Onder de naam DALI, (Data Science voor Logistieke Innovatie) worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de logistiek en supply chain gerealiseerd. DALI is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. In mei 2020 is het DATACLEP pilotproject van Monotch en Sentors van start gegaan in het DALI-project.

DATACLEP

Het DATACLEP pilotproject op de locatie van het Haven- en Industriegebied Moerdijk (HIM) streeft ernaar om de data van relevante sensoren op het terrein in real-time beschikbaar te maken voor o.a. bedrijven gevestigd in dit gebied, vrachtwagenchauffeurs en hulpdiensten door het:

  • Koppelen van de verkeerslichten op het HIM aan het landelijke cloud systeem van Talking Traffic. Dit biedt mogelijkheden om prioriteit bij verlichten aan hulpdiensten te verlenen, en time-to-green informatie door te geven aan voertuigen.
  • Doorgeven van de toegangsmogelijkheden op het terrein (hek open/dicht) aan hulpdiensten en chauffeurs, welke in de cabine gebracht kan worden met het landelijke cloud systeem van Talking Logistics.
  • Doorgeven van container registratie bij de toegangspoort, zodat bedrijven deze registraties real-time in hun logistieke planning kunnen gebruiken, incl. archieffoto’s als hulp bij visuele inspecties en schadedisputen. Tevens worden ook de gevaarlijke stoffen codes op ADR-borden herkend.

Nadat het systeem als pilot op HIM is getest, wordt er ook een mobiele variant beschikbaar gesteld voor gebruik in de zuidelijke provincies, door o.a. gemeentes, veiligheidsregio’s, provincies, logistieke/verkeerskundige studenten, en logistieke bedrijven.

Partners in dit project zijn Monotch en Sentors. Monotch richt zich op het ontsluiten van deze databronnen op een verantwoordelijke en transparante manier, door het inzetten van haar TLEX platform dat reeds voor het landelijke systeem van verkeerslichten wordt gebruikt (Talking Traffic). www.monotch.com

Sentors richt zich op de ontwikkeling van het container registratiesysteem met camera’s. Dit systeem wordt zo ontwikkeld dat het op een laagdrempelige manier ingezet kan worden in een mobiele variant welke alleen stroom en een mobiel netwerk nodig heeft. www.sentors.nl

De eerst opstelling bij Burg Service Moerdijk

De eerst opstelling bij Burg Service Moerdijk